Surround Yourself WITH INFORMATION

हनुमान चालीसा
Hanuman Chalisa in Hindi

_____________________________________ To listen to Hanuman Chalisa click below: _____________________________________ ॥दोहा॥ श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि । बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन-कुमार ।...